Two Bad Candidates

एक मधेस दो प्रदेस मागको प्रमुख तगारो शेर देउबा र अहिले मुलुकमा रहेको प्रत्येक समस्या को स्रोत सुशील कोइराला दुबै काँग्रेस अध्यक्ष का लागि लड्दा काँग्रेसी हरु ले None Of The Above मा वोट खसाल्न म आह्वान गर्दछु। 


Comments