Posts

Showing posts from September, 2016

मधेसी भारतीय, ओली दक्षिण भारतीय

मधेसी भनेको भारतीय नै हो

मधेसी लाई मधेसी बनाउने नै हिन्दी भाषा ले हो

ओली नम्बर एक राष्ट्रीय समस्या

ओली को बोली ले अन्तरिम सम्विधान ब्युत्याउछ