संघीयता पछि के?

उत्तर सजिलो छ: आर्थिक क्रांति। आर्थिक क्रांति को परिभाषा के? Double digit growth year in year out for 30 years.

Double digit growth rate दिन सक्ने प्रधान मंत्री पास -- double digit growth rate दिन नसक्ने प्रधान मंत्री फेल। मलाई पार्टी सार्टी मतलब छैन।


Comments