Elon Musk सँग बाबुराम ले गफ गर्नु पर्ने भो

Elon Musk सँग राष्ट्रिय सरकारका प्रधान मंत्री बाबुराम ले गफ गर्नु पर्ने भो। मंगल टावर बनाई देऊ भनेर।



Comments