वामदेव बाँदर हो

वामदेव बाँदर हो, त्यो मान्छे त हुँदै होइन। 


Comments