खुम बहादुर बुढो सठियाएछ

लाग्नेलाई midlife crisis लाग्छ, यसलाई old age crisis लागेछ। खुम बहादुर बुढो सठियाएछ
Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार