वामदेव गौतम भनेको ह्रितिक रोशनले पिट्नु पर्ने मान्छे हो

वामदेव गौतम भनेको ह्रितिक रोशनले पिट्नु पर्ने मान्छे हो। यो वामदेव एउटा भिलेन हो।


Comments