मधेस जग गया

सुशील को ऑटोग्राफ लिन जनता सड़क मा आएका होइनन्। वार्ता मा आउ भनेर राम वरण ले के गिज्याएको? सुशील बामे सरकार राजीनामा दे।संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे

Comments