२०४६ सालमा यो भन्दा धेरै सानो आंदोलन हुँदा माग पुरा भएको

२०४६ सालमा यो भन्दा धेरै सानो आंदोलन हुँदा राजा वीरेन्द्र ले माग पुरा गरेको। श्री ६ सुशील कोइराला।


Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार