सरकारले अझ बढ़ी संयम अपनाउनु पर्छ

तरिका यो होइन।

टिकापुर, कैलाली मा भएको दुखद घटना पश्चात बल्ल- तल्ल सदभावना पाटीॅ का केन्द्रिय सचिव रेशम चौधरी संग सम्पर्क भयो। वहाँ को ...

Posted by सदभावना पार्टी on Monday, August 24, 2015


यो सशस्त्र होइन अहिंसात्मक क्रांति हो

Comments