क्वॉटि

Jiba Lamichhane: क्वॉटि जस्तो सबै जाती मिलेर स्वादिष्ट हुन सकोस् हाम्रो नेपाल ! शुभकामना तागाधारी र ईच्छाधारीहरूलाई !१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार