संघीय मोर्चा (Federal Front): Common Minimum Program

संघीय मोर्चा (Federal Front) को सत्ता सम्म पुग्ने बाटो
तर्क र शक्तिमेरो विचारमा Common Minimum Program यो नक्शा हुन सक्छ।Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार