३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर आफ्नो पार्टी सदस्य संख्या ३ लाख पुर्याउनु पर्यो। ३ लाख पार्टी सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्न सक्छन। ३० लाख वोट ले देश को शासन आफ्नो हात मा आउँछ। स्वायत्त यो राज्य, स्वायत्त त्यो राज्य जे जति भने पनि आखिर जनताको अनुमोदन चाहिन्छ।

ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो

३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो।

"हामी मान्दैनौं," "हामी यो माग राख्छौं," "हामी त्यो माग राख्छौं" जस्ता पर निर्भर स्टाइल ठोस होइन। ठोस स्टाइल हो ठोस संगठन, स्पष्ट लक्ष्य र ठोस राजनीतिक कार्यक्रम का साथ सत्ता मा जाने र संघीयता/समावेशीता बारे गर्नु पर्ने काम आफैले गर्ने।

परास्त गर्नु पर्ने लाई convince गर्ने प्रयास नगर्ने। संगठन विस्तार गर्ने।

संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गर्ने र दैनिक पार्टी सदस्य संख्या कति पुग्यो भनेर घोषणा गर्ने।


Comments