सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?

झापा का बाहुन को भाषा नेपाली सारा देशको सरकारी कामकाज को भाषा छ। झापा का बाहुन लाई नागरिकता समस्या छैन। झापा का बाहुन लाई देश को प्रशासन मा ९०% आरक्षण रहिआएको छ। झापा का बाहुन लाई तीन प्रमुख दल को केंद्रीय समिति मा ९०% आरक्षण रहिआएको छ। काठमाण्डु झापा का बाहुन को। केन्द्र सरकार झापा का बाहुन को।

सारा देश झापा का बाहुन को। अनि प्रदेश पनि आफुले भने जस्तै हुनुपर्ने झापा का बाहुन लाई?

धरतीपुत्र कंस सिटौला ले मधेसी क्रांति का दौरान जे गर्यो ठीकै गर्यो भन्ने तर्क सार्नु बाहेक झापा का बाहुन ले कुनै नया तर्क सार्न सकेको देखिँदैन। झापा लाई आफु सँगै ताप्लेजुंग नै लानु थियो भने झापा झरेको नै किन?

सिंगो सारा देश जो सँग छ उसलाई प्रदेश किन चाहियो?
Comments