प्रचण्ड अर्को Heat Seeking Missile हो

विजय गच्छेदार एउटा Heat Seeking Missile हो

उसको आफ्नै शब्दमा उपिया/उडुस/लामखुट्टे/झिंगा संविधान लिएर उ जनता सामु जान चाहन्छ। उपिया/उडुस/लामखुट्टे/झिंगा बनायेकै उसैले। नंबर एक तत्व नै उही हो। सड़क मा आएर तेस्रो संविधान सभा मा जाने उसले हिम्मत गर्न सकेको भए ड्रैगन को दाँत नै पाइने।


Comments