दिवाली र मलामी संविधान

यो संविधान मन परेको लाई एकदम मन परेको छ, मन नपरेको लाई एकदम मन परेको छैन। यो दिवाली र मलामी संविधान हो। शांतिपूर्वक देश दुई टुकड़ा गर्नु नै न्यायपूर्ण बाटो हो। हामी एक देश होइन रहेछौं।Comments