यो संविधान संसोधन गर्छु भन्नु बयल गाड़ा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु हो

यो संविधान संसोधन गर्छु भन्नु बयल गाड़ा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु हो। यो सरकार, यो संविधान, यो संसद --- टाटा बाई बाई।


Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार