नेपाल भारत रोटी बेटी सम्बन्ध तोड्ने संविधान

लेख्नेले नेपाल भारत रोटी बेटी सम्बन्ध तोड्ने संविधान लेखेका छन। अनि भारतले किन नाकाबंदी गर्यो भनेर अचंभित पनि हुँदैछन्। I am surprised by your surprise.


Comments