20 गते बीरगंज नाका मे 20 हजार सहभागी

20 गते बीरगंज नाका मे 20 हजार सहभागी 2

Posted by Nezamuddin Samani on Wednesday, October 7, 2015

20 गते बीरगंज नाका मे 20 हजार सहभागी 2

Posted by Nezamuddin Samani on Wednesday, October 7, 2015

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार