नाकाबंदी के हुँदैछ?

फिर्ता लिएको हो कि के हो?


Comments