नेपाली NATO = शे ता म गु रा लि था म

शेर्पा तामांग मगर गुरुङ्ग राई लिम्बु थारु मधेसी। थाम्न सक्छौ भने थाम। 


Comments