थारु मधेसी एकता NATO जस्तो हो

North Atlantic Treaty Organization: you attack one of us, you attack us all. Down with Bame-Sushil fascism.


राजनाथ सिंह ले ठट्टा गरेको होइन। थारु का गाउँ मा घुस्नु अघि ख्याल राखे।

दमजम ---- NATO!

Comments