यो एकात्मक व्यवस्था को अंतिम महिना हो


पंचायत ढल्यो, राजा ढल्यो, अब पालो एकात्मक व्यवस्था को। 

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार