यो संघीयता हुँदै होइन

जे पास भएको छ त्यो संघीयता हुँदै होइन।

पंचायत ले पनि आफु लाई प्रजातंत्र नै भन्थ्यो।

यो जे पास भएको छ त्यो एकात्मक व्यवस्था नै हो, सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था। यो संघीयता हुँदै होइन।
लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार