यो रावण सरकार

६ वटा टाउको ६ वटा उप प्रधान मंत्री को। ४ वटा टाउको ओलीको।


Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार