काठमाण्डु का जनताले सिंह दरबार र बालुवाटार घेर्नुपर्यो

नभएको पेट्रोल र गैस को लाइन मा दिन भरि बस्नुभन्दा काठमाण्डु का जनताले सिंह दरबार र बालुवाटार घेर्नुपर्यो। समाधान आजको भोलि निस्किन्छ।Comments