शक्ति संतुलन को नाम मा मुत खाने?


शक्ति संतुलन को नाम मा मुत खाने? प्रचंडबाबुराम शक्ति संतुलन को कुरा गर्छन। शक्ति जनता सँग छ। त्यहाँ शक्ति संतुलन हुन्छ अब।

रातो बाल्टी मा पानी छ। हरियो मा मुत छ। नीलो मा एसिड छ। खानु पर्ने पानी। बैलेंस गर्ने नाम मा के मुत खाने? 

Comments