आर्थिक क्रांतिको हतारो

सबैलाई मिल्ने संघीयता आओस, संविधान आओस। देश नियमित निर्वाचनमा जाओस। मलाई हतारो भइसक्यो। आर्थिक क्रांतिको हतारो।

आर्थिक क्रांति भनेको double digit growth rates year in year out for 30 years हो। देशका भविष्यका प्रधान मंत्री पास/फेल हुने मापदण्ड त्यही हो। डबल डिजिट growth rate दिने प्रधान मंत्री पास।


Comments