ब्रिटिशले इंडियन सँग आफ्नो अधिकार माग्नुपर्ने यो शताब्दीमा

ब्रिटिशले इंडियन सँग आफ्नो अधिकार माग्नुपर्ने यो शताब्दीमा म कहाँ वामदेव जस्तो झुसिलकीरासँग अधिकार माग्न जान्छु? दिनुपर्यो भने मैले वामदेवलाई अधिकार दिने हो।

आप भारतीय नहीं हैं तो नहीं हैं, मैं तो हुँ
I Am Indian

Comments