वामदेव ७० वर्ष जेल जानुपर्ने मान्छे

वामदेवले पालेका गुण्डाहरुको करतुतको लागि वामदेवलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने हो भने वामदेव ७० वर्ष जेल जानुपर्ने मान्छे।


Comments