स्विट्ज़रलैंडमा २६ राज्य छन

नेपाललाई एशिया को स्विट्ज़रलैंड भनिन्छ ------ त्यो स्विट्ज़रलैंड बाट सिक्ने कि!


Comments