कड़ा तर छोटो आंदोलन

सम्पुर्ण मधेस सम्पुर्ण देश सम्पुर्ण काल का लागि बंद गर्ने किसिमको कड़ा तर छोटो आंदोलन को परिकल्पना शायद सही हो। पंचायती स्टाइल मा धरपकड़ र झुठा मुद्दा अभियान मा लागेको पहाड़ी सरकार ले आँ गर्यो, अलंकार बुझ्नु पर्छ। सहमति र समाधान र सदाचार को बाटो देख्न चाहेका छैनन्। २१ औं शताब्दीमा अपार्थाइड को प्रयास भैरहेको छ नेपालमा।

चार हप्ता भित्र आंदोलन लाई निष्कर्ष मा लाने किसिमको रोडमैप हुनुपर्छ। त्यो भनेको १००% नाकाबंदी पनि हो। बॉर्डर को दुबै तर्फ बाट। ममताको सहयोगले कोलकाता बाट।

जनजाति जाग्नुपर्छ काठमाण्डु मा। आंदोलन को केंद्रविंदु अब काठमाण्डु हुनुपर्छ। सिंह दरबार र बालुवाटार छोप्नुपर्छ।

चार हप्ता भित्र निष्कर्ष सामुन्ने न आए अंतरिम संविधान अंतरिम सरकार का बारे सोच्नुपर्छ।


Comments