११ बुँदे मा साढ़े तीन पहाड़ी दल ले विषय प्रवेश गरे लचकता का लागि ठाउँ छ

  • ११ बुँदे मा विषय प्रवेश गर्ने 
  • शहीद घोषणा, घाइते उपचार खर्च, झूठा मुद्दा फिर्ता फटाफट गरिहाल्ने 
  • ११ बुँदे को पैकेज मा सहमति खोज्ने 
अनि मधेसी मोर्चा ले लचक हुने ठाउँ हरु खोज्न सक्छ। 

११ बुँदे मा विषय प्रवेश गर्नै नचाहने भनेको त हेपेको हो। मदिसे भनेको हो। 

त्यसै का विरुद्ध त आंदोलन छ। 


Comments