Wednesday, August 19, 2015

Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force


म चाहिं कहिले काहीं झुक्किन्छु। Centripetal Force, Centrifugal Force मध्ये कुन चाहिँ कुन भनेर। तर मैले यो कुरा ल्याएको नेपाल को संघीयता को छलफल को सन्दर्भमा।

Centrifugal Force ले केंद्र बाट बाहिर तिर फाल्ने। Centripetal Force ले केंद्र तिर तानने।

स्वस्थ संघीयता मा दुईटै चाहिन्छ र दुइ टै बीच बैलेंस मिलाउनु पर्ने हुन्छ।

केंद्र मा अहिले ८०० अरब को वार्षिक बजेट छ। त्यसलाई केंद्र बाट सकेसम्म पर पर फाल्नु पर्ने भो। पर पर भनेको स्थानीय स्तर सम्म भनेको, युपी बिहार भनला फेरि केपी बाजे ले। बजेट पनि शक्ति पनि, केंद्र बाट प्रदेश र स्थानीय तिर फाल्नु पर्ने भो। सीमांकन पनि मेरो त देशको १२५ जात समेटने किसिमको छ।

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति

अनि अर्को फ़ोर्स छ। अर्को दिशामा जाने। त्यो हो प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

संघीयता नचाहने हरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भने पछि दंग पर्नु पर्ने तर उहुँ। छैन।

 बाहुन हरु टाठाबाठा हुन्छन् भनेर त्यो नेपाल को बाहुन का बारेमा भनेको होइन होला।

No comments: