अंगीकृत

अंगीकृत भनेको दोस्रो दर्जा को नागरिक भनेको नेपालमा।अमरेश गोलघर होइन बामे हेग पुग्छ http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/08/blog-post_417.html
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/08/blog-post_455.html

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार