Centripetal, Centrifugal

In fact, the four-layer campaign strategy is both centripetal and centrifugal.
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force

Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार