यो आन्दोलन सुशील को ऑटोग्राफ लिन का लागि होइन

यो आन्दोलन सुशील को ऑटोग्राफ लिन का लागि होइन। गलतफहमी नहोस्।


Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार