धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?

बाबुराम भट्टराई ले बारम्बार संघीयता मा "शक्ति संतुलन" को कुरा गर्नु भएको छ। धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ? ठाउँ छ त्यहाँ शक्ति संतुलन गर्ने? छैन। किनभने धर्म निरपेक्षता सिद्धांत हो। कि त्यो छ कि छैन। संघीयता, समावेशीता पनि त्यस्तै हो।


Comments