मधेसी भारतीय हो भने

मधेसी भारतीय हो भने मधेसी नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक किन छ? भारत त बड़ो पावरफुल देश हो।


Comments

Popular posts from this blog

फोरम र राजपा बीच एकीकरण: किन र कसरी?

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार