हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो?


हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र टारगेट गरिएको हो? नवलपरासी टुक्र्याउने षड्यंत्र को कारण के पर्यो? हृदयेश को निर्वाचन क्षेत्र क्षत विक्षत पार्ने? नारायणी नदी पुरा का पुरा लिने? Gerrymandering. मधेस को ब्रम्ह्लुट? बाहुन हरुले सारा देश आफ्नो बपौती भा जस्तो गरेर बांडचुड़ गर्न लागे।

Comments