कि ७५ जिल्ला कायम रहन्छ कि ७५ जिल्ला गायब हुन्छ

कि ७५ जिल्ला कायम रहन्छ कि ७५ जिल्ला गायब हुन्छ। एक मधेस दो प्रदेश मा जाँदा मधेसको कुनै पनि जिल्ला तोड़ फोड़ हुँदैन। जस्ताको तस्तै।


Comments