2015: This Blog's Most Active Year

2015 has now overtaken 2006 as this blog's most active year as measured by the number of blog posts. 


विचार को स्वतंत्रता र मतको स्वतंत्रता ----- लोकतंत्र मा फरक मत र फरक विचार कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यसैले बोल्नु पनि पर्छ, सुन्नु पनि पर्छ। दुबै जरुरी हुन्छ। 

मेरो यो ब्लॉग पत्रकारिता होइन ----- to suggest so is disrespectful. यो digital activism हो। 

Comments