Bottomless Corruption

नेपालमा छ। बाहुन नेता हरु bottomless corruption मा लिप्त छन -- संघीयताको विरोध ती बाहुन (बा हुन या बा होइनन्) नेताले देशका बाहुन जनताको आँखामा हालेको छारो ---- आफ्नो कालो करतुत ढाकछोप गर्न।


Comments