९० साल को भैंचालो मा नभत्किएका घर भत्किएका छन

९० साल को भैंचालो मा नभत्किएका घर भत्किएका छन ….... २०४५ को म आफैले अनुभव गरेको।

 

Comments