केपी आलु उल्लु २००६ को अप्रिल क्रान्ति को विरोधी थियोकेपी आलु उल्लु २००६ को अप्रिल क्रान्ति को विरोधी थियो। अहिले उ संघीयताको विरोधी हो। उसले चाहेर नचाहेर हुने नहुने भए!

Comments