भारत ले भनेको त मधेसी महिला ले पो गरेको रहेछ नाकाबंदी

भारत ले भनेको त मधेसी महिला ले पो गरेको रहेछ नाकाबंदी। अंगीकृत लाई हेप्नु हुँदैन भनेको सुनेन।बिराटनगर नाका रानी भंसार अगाडी अहिले राती को ११:०० बजे को समयमा सुख्खा भुजा खाएरपनी नाका बन्दीलाई निरनतर्ता दिदै मधेशी महिला | यो अधिकार को लडाँइ हो...... जय मधेश
Posted by C.k. Sah on Saturday, October 3, 2015

Comments