उपेन्द्र महतो

तपाइँ को "नेपाली" को परिभाषा मा स्वाभाविक छ उपेन्द्र महतो जस्ता नेपाली पर्दैनन्।

मुलुकलाई के के न गर्छु भनेर आफ्नो नागरिकताको दुनु सोझ्याएको होइन यदी भने मुलुममा भारतले नाङै नाचिरहदा विश्व भरिका ६४ वटा...

Posted by Bijaya Poudel on Thursday, October 1, 2015

Comments