The Virus Has Mutated

मधेसी क्रांति १ र २ को एंटीबायोटिक ले काम गरेको छैन। वायरस म्युटेट (mutate) भएको छ। मधेसी क्रांति ३ लाई नया उचाईं मा लानुपर्ने छ। 


Non Violent Militancy

Comments