प्रचंड सेफ हाउस र साईकल

प्रचंड दिल्ली मा बसेर नेपालमा गृह युद्ध मच्चाउँदा को सेफ हाउस र चढ्ने गरेको साईकल। त्यही साईकल चढेर बाबुराम पार्टी बाट निस्कन लागेका छन।

Comments