यो टुटने होइन कब्ज़ा हुने देश हो

मधेसी ले देश कब्ज़ा गर्न लागेको हो, तोड़न लागेको होइन। ढुक्क भएर बसे हुन्छ।

यो टुटने होइन कब्ज़ा हुने देश हो। कब्ज़ा हुन लागेको हो।

प्रचंड ले बुझने भाषा मा state capture . ओली को गुंडा हरु ले आफ्नो भाग्य आजमाइश गर्ने प्रयास नगर्ने।


Comments